Hi, I'm Mårten, freelance illustrator with 20 years of sketching for pitches and presentations, storyboards and animatics for tv commercials and corporate videos, game design, cinematics, as well as illustrations and character designs.

On this page I'll tell you about my free sketch meetings online, guide prices for images, how I work and show many images from project.

I'm "next door" wherever you are, offering free online sketch meetings to clients around the world from my office in the UK.

You simply tell me what you want to see and I'll draw that on my screen, which you can see on your screen. We work together to find great visual solutions for your idea, it's a really fun and creative way of working. And it's free.

In this video I show how it works, and you can find out more about my prices and process below.
Hej, jag heter Mårten, illustratör med 20 års erfarenhet av skisser till pitcher och presentationer, storyboards och animatics till tv-reklam, speldesign i datorspel, explainer-videos, illustrationer och karaktärsdesign.

Här berättar jag om mina gratis skissmöten online, priser för bilder, hur jag brukar jobba och visar många exempelbilder från projekt.

Vi börjar med ett gratis skissmöte online där du berättar vad du vill se, jag skissar samtidigt på min skärm som du kan se på din skärm. Vi bollar lösningar och tar snabbt fram skisser som visar din idé på bästa sätt. Det är kreativt och effektivt - som att sitta i samma rum.

Efter mötet får du offert. Du kan se bilder och prisexempel längre ner.

Den här videon visar hur ett skissmöte går till. Läs mer längre ner på sidan om priser och "Hur jag brukar jobba"
sketch meetings

My minimum fee for a job is and all prices are for guidance only. Simple images like close-ups cost less, detailed wide shots cost more. I'll give you a quote after the meeting.

For Swedish companies I charge in SEK and add 25% VAT. Please click the Swedish flag at the top of this page.

Select an image below to see more from the project and how they compare with the final film/product.

Mail me and I'll get back to you asap:

If you like my images - tweet! 

Mitt lägsta arvode för ett projekt är kr och alla priser här på sidan är endast exempel. Enkla bilder som närbilder kostar lite mindre, detaljerade helbilder kostar lite mer. Du får offert efter mötet.

För Svenska företag är arvodet i SEK och jag lägger på 25% moms.

Välj bild för att se mer från projektet och hur de jämförs med den färdiga filmen/produkten.

Hör av dig så svarar jag på en gång:  

Och om du gillar mina bilder - twittra! 

More storyboards Fler storyboards next arrow
How I work
Hur jag brukar jobba
Everyone who tries it loves it. It's super easy, convenient, and the fastest, most fun way to visualize your ideas. Together.

The meeting is free, but the sketches cost about each (simple ones cost even less, and detailed ones cost slightly more).

My minimum fee for a job is .
Alla som provar på skissmöten älskar det, det är enkelt, kreativt och det snabbaste sättet att få fram dina idéer. Tillsammans.

Mötet är gratis, men jag tar betalt för skisserna om du vill ha dem efteråt, och de kostar ca kr styck, enkla bilder är billigare och detaljerade lite dyrare.

Mitt lägsta arvode för ett projekt är kr.

How it works
I mail you a Google Meet link so we can say "Hello". Then I share my screen so you can see what I draw right on your screen.

You tell me what you want to see and I start drawing. I make suggestions and we work together and find great ways to visualize your idea.

Because we're "in the same room" at the same time there are no delays or misunderstandings. We work really fast, producing 10+ sketches per hour, and we can change anything and everything right then and there. This frees the creative process and because the meeting is free, we can try things out.


My quote
After our meeting I'll give you a quote for the sketches, and for turning them into Line, Shaded or Color images.

For Swedish companies I charge in SEK and add 25% VAT. Please click the Swedish flag at the top of this page.

When the quote is approved I mail the sketches to you and we can continue the Storyboard process.


Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so but it's rare that a client feels a need for this. They trust my word, like hundreds of clients through the years.


Copyright
I retain the copyright for my images, but upon payment, the right to use the images for internal presentation is automatically transferred to you. If you want to purchase a different copyright than internal use only, let me know.


Publishing
I also retain the right to publish my work 1 year from delivery, unless we agree otherwise.

Så här går det till
Jag mejlar en Google Meet-inbjudan med länk så kan vi ses och säga "hej". Sen delar jag min skärm så du kan se vad jag ritar på din skärm.

Du berättar vad du vill se och jag börjar skissa. Vi bollar idéer och jag kommer med förslag för att visualisera din idé på bästa sätt.

Eftersom vi "sitter i samma rum" tillsammans så undviker vi missförstånd som kan uppstå när man läser brief eller manus och ser olika saker, och resultatet blir bättre då vi jobbar ihop och snabbt kan rita om bilderna tills de känns rätt. Det går riktigt fort och vi ritar ca 10+ skisser per timme.


Min offert
Efter mötet får du en offert. För Svenska företag tar jag arvode i SEK och lägger på 25% moms.

När offerten är godkänd skickar jag skisserna direkt och vi går vidare med storyboard processen, om du vill ta skisserna till nästa steg.


Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA innan start, se till att vi har lite tid att diskutera justeringar så det inte blir ett hinder för att kunna sätta igång. Det är väldigt sällan en kund vill att jag skriver på ett sånt avtal, sågott som alla litar på mitt löfte, som hundratals kunder gjort genom åren.


Copyright
Jag behåller all copyright till mina verk, men i och med betalning förs rätten att använda dem för intern presentation automatiskt över till er. Om ni vill köpa ett annat copyright är det bara att höra av er.


Publicering
Jag behåller även rätten att visa bilderna efter 1 år, om vi inte kommit överrens om annat.
All prices below are estimates. I'll give you quote for the job when I know what you need.

My minimum fee for a job is .

Simple images cost less, like close-ups or a version of a previous image with a small change. Detailed images cost more, like wide shots with multiple people or backgrounds.
Alla priser nedan är ungefärliga. Efter vårt skissmöte får du en skräddarsydd offert när jag vet mer om de bilder du vill ha.

Mitt lägsta arvode för ett projekt är kr.

Enkla bilder är billigare, som närbilder eller varianter av tidigare bild. Detaljerade bilder kostar mer, som helbilder med många personer och bakgrunder.
You can start with buying only the sketches, then select the ones you want to develop into nicer drawings. I deduct the cost for the sketch from the image price above.

Changes
Some time for changes is included in my quote, depending on the total cost.
 • includes 30 minutes of changes
 • includes 1 hour
 • includes 1.5hrs
Additional changes cost /hour, but before I start I check with you if it's ok to continue. If so, I work for up to 1 hour. If we need more changes I check with you again.


My quote
I'll mail you a quote when we have the sketches from our meeting, or if you rather mail me your Brief. (See below).

If your total spend is more than I'll offer a discount.

When my quote is approved I email the sketches to you for comments and we continue the rest of the process.


Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so but it's rare that a client feels a need for this. They trust my word, like hundreds of clients through the years.


Copyright
I retain the copyright for my images, but upon payment, the right to use the images for internal presentation is automatically transferred to you. If you want to purchase a different copyright than internal use only, let me know.


Publishing
I also retain the right to publish my work 1 year from delivery, unless we agree otherwise.


Invoicing
 • I invoice in the currency we have agreed
 • For Swedish companies I charge in SEK and add 25% VAT
 • I have a Swedish Limited company with a VAT ID and don't charge VAT if you have a EU VAT ID or your company is located outside the EU
 • Payment is due within 30 days


Du kan välja att köpa skisserna till att börja med, sen kan du välja vilka du vill vidarutveckla till finare manér. Då drar jag av kostnaden för skissen från arvodet ovan.

Justeringar och korr
Viss tid för korr ingår i arvodet, beroende på det totala arvodet.
 • För kr ingår 30 minuter korrtid
 • För kr ingår 1 timme korrtid
 • För kr ingår 1.5 timmar korrtid
 • osv.
Övrig korrtid går på kr/timme. Jag kollar med dig innan jag fortsätter och jobbar bara upp till 1 timme. Om det behövs mer tid hör jag med dig igen.


Min offert
Jag mejlar offert efter mötet då vi har skisserna, eller så kan du mejla Briefen om du inte kan ta möte, så återkommer jag med offert.

Om arvodet är mer än kr så erbjuder jag rabatt.

När min offert är godkänd mejlar jag skisserna och vi fortsätter processen.


Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA innan start, se till att vi har lite tid att diskutera justeringar så det inte blir ett hinder för att kunna sätta igång. Det är väldigt sällan en kund vill att jag skriver på ett sånt avtal, sågott som alla litar på mitt löfte, som hundratals kunder gjort genom åren.


Copyright
Jag behåller all copyright till mina verk, men i och med betalning förs rätten att använda dem för intern presentation automatiskt över till er. Om ni vill köpa ett annat copyright är det bara att höra av er.


Publicering
Jag behåller även rätten att visa bilderna efter 1 år, om vi inte kommit överrens om annat.


Fakturering
 • Jag fakturerar i Svenska Kronor
 • För Svenska företag tillkommer 25% moms och jag har svenskt AB och F-skatt
 • Betalning sker inom 30 dagar
1. Sketch meeting
We usually start with a sketch meeting, but you can also mail me your Brief instead. Then I can mail you a quote.

When my quote is approved I email the sketches from our meeting, or start sketching based on the Brief and mail them to you for comments.

You can comment by mail, give me a call or we can book a meeting. I make the changes and send you new versions.


2. Line Drawings
Approved sketches are cleaned up, turning them into Line drawings, and mail to you for comments.


3. Shading or Color
I move onto shading or coloring and mail these for comments.


Additional changes
If we spend all the time that's included for changes, I check that you want me to continue at /hour, and work for up to 1 hour.


Brief
It's easiest if the Brief is a list of the images you want to see, where you describe:
 • What and who do we see? What do they look like? What are they doing? Describe the people and the setting and include any reference or mood images you have.
 • Where are "we"/the camera? Are we in a Close-up? Or in a Medium shot, or a Wide Shot?
I can break down your Brief into an image list if you want for /hour. Then I send this to you for comments.
1. Skissmöte
Jag brukar oftast börja med att vi tar ett skissmöte tillsammans. Om du inte kan ta ett möte kan du maila mig din Brief så återkommer jag med en offert.

När offerten är godkänd mailar jag skisserna, eller börjar skissa utifrån Briefen och mejlar, så du kan kommentera, antingen på mejl, telefon eller i möte. Jag justerar och skickar nya versioner.


2. Linjebilder
Jag ritar rent godkända skisser som linjebilder och mailar igen för kommentarer.


3. Skuggning eller färg
Jag skuggar eller färglägger och mailar igen.


Justeringar och korr
Om all korrtid som ingick i offerten gått åt återkommer jag och ser om vi ska fortsätta på löpande timarvodet kr, och jag jobbar bara upp till 1 timme. Om den timmen går åt hör jag med dig igen.


Brief
Det är enklast och snabbast om din Brief är en lista där du beskriver vad du vill se, bild för bild:
 • Vad och vem ser vi? Hur ser de ut? Vad gör de? Hur ser omgivningen ut? Bifoga gärna refbilder på personer och miljöer.
 • Var är "vi/kameran"? Är vi i en närbild? Halvbild eller helbild?
Jag kan dela upp Briefen i en bildlista om du vill och tar mitt timarvode kr. Sen mejlar jag den till dig för kommentarer.
If you want to really get a feel for what the final film will look, sound and feel like, to present to colleagues or your client, an animatic is the best way to do it.

I put my sketches into a film with Voice-over, music and sound effect. We make changes until you're happy, and you can use the final film for focus groups, planning production and the production itself.

See examples here.


Pricing
A 30 second animatic costs about + the cost of the images. I'll give you a quote once I know more about what you would like.

This includes 4 hours of work spread over a couple of days (or longer), giving you time for review and comments, and for me to make changes and send new versions.


Process

1. Mail me your script and recording
It starts with a script where you describe what we hear (voice-over) and what we see (in parentheses).

I would recommend that you start by reading your script out loud and record yourself on you mobile (video or audio) so you can listen to it and see if everything you want to communicate comes across, that it doesn't feel rushed and is the right length.

Send these to me, and tell me what style you would like the images to be in, you can find examples here on my website, and I'll get back to you with any questions or feedback for changes, and once the script and recording feel right, we can book our free sketch meeting.


2. Free sketch meeting
We meet in a free online sketch meeting and sketch together. This is when the idea really takes shape.


3. My quote
After the sketch meeting I know what you would like and can give you a quote for the images and the animatic.

If your total spend is more than , I'll offer a discount

When my quote is approved I email the sketches to you for comments and get started on the sketch-animatic.


4. Sketch animatic
I put the sketches into a film using my own voice-over (or your recording) which will be replaced by the real one later, adding music or important sound effects, and share this with you via my GoogleDrive. Even at this early stage you get a feel for where things are heading, and it's really fast and easy to make changes.


5. Line animatic
Once the sketch-animatic feels good I clean up the images and send a new version. We make further adjustments and you deliver the real voice-over and music, and I'll update the animatic.


6. Color animatic
I color in the images and we make final changes until you're happy and we're done.


Additional changes
If the 4 hours are spent, I check with you if we should continue at /hour and only work up to 1 hour. If we need more time I check with you again.


Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so but it's rare that a client feels a need for this. They trust my word, like hundreds of clients through the years.


Copyright
I retain the copyright for my images, but upon payment, the right to use the images for internal presentation is automatically transferred to you. If you want to purchase a different copyright than internal use only, let me know.


Publishing
I also retain the right to publish my work 1 year from delivery, unless we agree otherwise.


Invoicing
 • I invoice in the currency we have agreed
 • For Swedish companies I charge in SEK and add 25% VAT
 • I have a Swedish Limited company with a VAT ID and don't charge VAT if you have a EU VAT ID or your company is located outside the EU
 • Payment is due within 30 days

Questions or want to discuss a project?
Get in touch!
Om du vill se och höra hur din film kommer bli när den är klar och kunna visa den för kollegor och kund, så är en animatic det absolut bästa sättet. Det gör att ni snabbt och tidigt får en känsla för hur det kommer bli, och det är lätt, snabbt och billigt att justera och testa saker, innan planering för produktion och alla kostnader som tillkommer.

Jag sätter in mina bilder i ett flöde, lägger till Voice-over, musik och ljudeffekter. Sen kan vi justera den tills allt känns rätt, och ni har en färdig film att använda för fokusgrupper, planering och produktionen.

Se exempel här.


Kostnad
En 30 sekunders animatic kostar ca kr + kostnad för bilderna. Men du får en skräddarsydd offert när jag vet mer om vad du vill ha.

I arvodet ingår 4 timmar arbete över ett par dagar (eller längre) så du har tid att återkomma med kommentarer, för mig att justera och skicka nya versioner.

Process

1. Mejla mig ditt manus och inspelning
Allt börjar med ditt manus där du beskriver vad vi hör (berättarröst, musik) och vad vi ser (inom parentes).

Jag skulle rekommendera att du läser manuset högt i den takt du tycker fungerar och spelar in på mobilen (video eller ljudspår) så du kan lyssna på inspelningen och höra att det du vill kommunicera är tydligt, inte går för fort eller blir för långt.

Mejla manus och inspelning till mig, och berätta vilken stil du tänker dig, det finns många exempel här på min webbsida. Sen återkommer jag med frågor eller förslag. När manuset känns bra så kan vi boka ett gratis skissmöte.


2. Skissmöte
Vi skissar tillsammans utifrån ditt manus och tar fram bilder som visualiserar din idé.


3. Offert
Efter mötet när vet jag vad du vill ha kan jag ge offert på vad animaticen kommer kosta. När offerten är godkänd mailar jag skisserna till dig, så du kan återkomma med ändringar, och jag sätter igång med skiss-animaticen.

Om det totala arvodet överstiger kr kan jag ge rabatt.


4. Skiss-animatic
Jag börjar med att sätta in skisserna i ett flöde till musik, min egen "slask"-inspelning av dialog, ljudeffekter etc, som senare byts ut mot de "riktiga" ljuden, så snart du har dem. Redan i det här tidiga steget får man en bra känsla för hur bilderna fungerar som ett flöde, och det är superenkelt att justera och ändra på saker.


5. Renritad animatic
När skiss-animaticen känns bra så ritar jag rent bilderna och skickar ny version. Efter dina kommentarer justerar jag och skickar ny version. Och när jag fått de riktiga rösterna och musiken uppdaterar animaticen igen.


6. Färg-animatic
Jag färglägger och vi gör finjusteringar till du är nöjd och vi är klara. Nu är animaticen redo att visas upp för kund, testagrupper, och kan börja planera produktionen.


Justeringar och korr
Om de 4 timmarna går åt så hör jag med dig om vi ska fortsätta på löpande timarvodet kr och jobbar bara upp till 1 timme. Om det behövs mer tid hör jag med dig igen.


Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA innan start, se till att vi har lite tid att diskutera justeringar så det inte blir ett hinder för att kunna sätta igång. Det är väldigt sällan en kund vill att jag skriver på ett sånt avtal, sågott som alla litar på mitt löfte, som hundratals kunder gjort genom åren.


Copyright
Jag behåller all copyright till mina verk, men i och med betalning förs rätten att använda dem för intern presentation automatiskt över till er. Om ni vill köpa ett annat copyright är det bara att höra av er.


Publicering
Jag behåller även rätten att visa bilderna efter 1 år, om vi inte kommit överrens om annat.


Fakturering
 • Jag fakturerar i Svenska Kronor
 • För Svenska företag tillkommer 25% moms och jag har svenskt AB och F-skatt
 • Betalning sker inom 30 dagar
Pricing
A 30 second "slideshow" animation (still images fading in/out) costs around and up, and includes:
 • a handfull of cleaned up line drawings
 • made into a slideshow-like film
 • adding sound
  • Voice-over (which you provide)
  • music and sound effects, which you can provide or I can find suitable ones online for free (with attribution/credits)
 • 2 hours of changes. Additional changes cost /hour, and I only charge for the time it takes. If we need more time I check with you again.
 • full copyright, which means you also can use the still images on websites, print etc
This cost increases if you want to:
 • add more images
 • have them in color
 • the film is longer
 • you want animation in the images, or adding a hand that draws them like in a Whiteboard Animation


Process

1. Mail me your script and recording
It starts with a script where you describe what we hear (voice-over) and what we see (in parentheses).

I would recommend that you start by reading your script out loud and record yourself on you mobile (video or audio) so you can listen to it and see if everything you want to communicate comes across, that it doesn't feel rushed and is the right length.

Send these to me, and tell me what style you would like the images to be in, you can find examples here on my website, and I'll get back to you with any questions or feedback for changes, and once the script and recording feel right, we can book our free sketch meeting.


2. Free sketch meeting We meet in a free online sketch meeting and sketch together.


3. My quote After the sketch meeting I know what you would like and can give you a quote.

You can choose to start aiming for the simplest type of animation, a "slideshow" (still images fading in and out over music or VO).

At a later stage you can decide if you want to add motion, animation, a hand that draws the images or color them in. At that point I'll give you an updated quote for how much that would cost.

If your total spend is more than , ask me for a discount.


4. Sketch-animatic
Then I put the sketches into a film, using my own "dummy" voice-over (which will be replaced by your version later), adding important sound effects and music (unless you already have a track you want to use). I send this to you for comments, and een at this early stage you get a feel for how the animation will feel, and it's really fast and easy to make changes.


5. Line-version
Once this sketch-animatic feels good I clean up the images and send a new version. We make further adjustments and you deliver the real voice-over and/or music. I update the animatic and send to you again.


5. Final version
If you choose to color the images I do that, and we make any final tweaks until you're happy with the animation.


Attribution/Credit
At the end of the animation I want to be mentioned in a line saying "Animation by Mårten Lundsten | pixoco.com", letting people know who made it. The person who wrote the script should also be listed as "Script by (their name)", so it's clear who wrote it.


Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so but it's rare that a client feels a need for this. They trust my word, like hundreds of clients through the years.


Copyright
Full copyright is included for the animation and images, meaning you own them fully and can use them freely, publishing globally, in all media for all time.


Publishing
I also retain the right to publish my work 1 year from delivery, unless we agree otherwise.


Invoicing
 • I invoice in the currency we have agreed
 • For Swedish companies I charge in SEK and add 25% VAT
 • I have a Swedish Limited company with a VAT ID and don't charge VAT if you have a EU VAT ID or your company is located outside the EU
 • Payment is due within 30 days
Kostnad
En 30 sekunders "slideshow"-animation (linjebilder som tonar in och ut) kostar ca kr och uppåt. I det ingår:
 • en handfull renritade linjebilder
 • inlagda i en slideshow-liknande film
 • ljudläggning
  • Voice-over (som du bifogar)
  • musik och ljudeffekter, som du bifogar eller så kan jag hitta passande musik gratis på webben (vilket kräver attribuering/credits)
 • 2 timmar korrtid. Övrig korrtid går på löpande timarvodet kr, och jag jobbar bara upp till 1 timme åt gången, och tar förstås bara betalt för tiden jag jobbar. Om timmen går åt så återkommer jag och hör om vi ska fortsätta 1 timme till.
 • fullt copyright till bilder och animation, vilket betyder att du äger dem och fritt kan använda dem globalt, i alla medier, för all framtid.
Kostnaden blir högre om:
 • du vill ha fler bilder
 • du vill lägga till animation i bilderna, som pratubblor som dyker upp eller rörlig grafik, eller kanske en hand som ritar fram dem
 • du vill ha bilderna i färg
 • det är en längre film


Process

1. Mejla mig ditt manus och inspelning
Allt börjar med ditt manus där du beskriver vad vi hör (berättarröst, musik) och vad vi ser (inom parentes).

Jag skulle rekommendera att du läser manuset högt i den takt du tycker fungerar och spelar in på mobilen (video eller ljudspår) så du kan lyssna på inspelningen och höra att det du vill kommunicera är tydligt, inte går för fort eller blir för långt.

Mejla manus och inspelning till mig, och berätta vilken stil du tänker dig, det finns många exempel här på min webbsida. Sen återkommer jag med frågor eller förslag. När manuset känns bra så kan vi boka ett gratis skissmöte.


2. Gratis skissmöte online
Vi skissar tillsammans utifrån ditt manus och tar fram bilder som visualiserar din idé.


3. Offert
Efter mötet när vet jag vad du vill ha kan jag ge offert på vad animationen skulle kosta.

Du kan välja att börja med den enklaste och billigaste typen av animation, en "slideshow", där bilderna helt enkelt tonar in och ut till musik eller berättarröst.

Om du sen vill lägga till animation i bilderna, eller en hand som ritar dem, eller färgläggning, så får du uppdaterad offert för vad det skulle kosta.

Om det totala arvodet överstiger kr kan jag ge rabatt.


4. Skiss-animation
Nästa steg är att lägga in skisserna i en film till ljud (antingen en berättarröst som du spelar in, eller så kan jag göra det, som ändå ska bytas ut sen till den riktiga), ev. musik och viktiga ljudeffekter.

Sen mejlar jag den till dig för kommentarer. Redan i detta tidiga steg får man en känsla för hur den färdiga animationen kommer kännas, och det är lätt och går fort att ändra på saker.


5. Linje-animation
När skiss-animaticen känns bra så ritar jag rent bilderna och skickar ny version för kommentarer. Vi justerar saker och du levererar den slutliga musiken och/eller voice-over. Jag uppdaterar animaticen och mailar till dig igen.


6. Slut-animation
Om du väljer färgläggning så gör jag det och skickar ny version. Vi gör finjusteringar tills animation känns klar och du är nöjd.


Attribuering/credits
I slutet på animationen vill jag stå med i en enkel rad längst ner, där det står "Animation by Mårten Lundsten | pixoco.com", så man kan se vem som gjorde den. Även den som skrivit manus borde stå med som "Script by (deras namn)" så det blir tydligt vem som skrivit det.


Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA innan start, se till att vi har lite tid att diskutera justeringar så det inte blir ett hinder för att kunna sätta igång. Det är väldigt sällan en kund vill att jag skriver på ett sånt avtal, sågott som alla litar på mitt löfte, som hundratals kunder gjort genom åren.


Copyright
Fullt copyright ingår för animationen, så du äger den och fritt kan använda den globalt, i alla medier, för all framtid.


Publicering
Jag behåller även rätten att visa bilderna efter 1 år, om vi inte kommit överrens om annat.


Fakturering
 • Jag fakturerar i Svenska Kronor
 • För Svenska företag tillkommer 25% moms och jag har svenskt AB och F-skatt
 • Betalning sker inom 30 dagar
Because illustrations and concept art are so unique, I can only give you a quote once I know more about what you would like. Get in touch!
Illustrationer och konceptgratik är så speciella att jag kan ge offert först då jag vet mer om vad du vill ha. Hör av dig!
Clients & Brands
Kunder
forsman bodenfors
nordddb
åkestam holst
tbwa
king
anr bbdo
garbergs
klarna
loka
tele2
unionen
tui
tre
arla
clasohlson
amf pension
kahlua
svenska spel
postnord
scandic
gevalia
izettle
spotify
lantmannen
synoptik
husqvarna
alvedon
telenor
max hamburgare
storytel
subway
volvo
intersport
liseberg
stendahls
tiora
sector alarm
froosh
trygg hansa
balder
aj produkter
giants and toys
zoegas
boxer
le bureau
arbetsförmedlingen
kungsängen
garant
sj
breel
cpb
weclom
betsson
makeriet
kristianstad
colony
oddway
avalanche
malaco
glidden
livat
brand union
bds
tre vänner
also starring
rcc
nfs
sparkvision
freia
sbu
raid
starbreeze
rage