Hi, I'm Mårten, illustrator with 20 years of experience.
Scroll down to see storyboards and more.


I draw sketches and key visuals for pitches and presentations, storyboards and animatics for tv commercials, game cinematics and design, explainer videos and corporate videos, illustrations and character design.

I'm "next door" wherever you are, offering free online sketch meetings to clients around the world from my office in the UK.

You simply tell me what you want to see and I'll draw that on my screen, which you can see on your screen. We work together to find great visual solutions for your idea, it's a really fun and creative way of working.

In this video I show how it works, and you can read more about "How I work" below.
Hej, jag heter Mårten, illustratör med 20 års erfarenhet.
Scrolla ner för att se storyboards och illustrationer.


Jag ritar skisser och färgbilder till pitcher och presentationer, storyboards och animatics till tv-reklam och spelcinematics, explainer videos och företagsfilm, skisser till speldesign, illustrationer och karaktärsdesign.

Vi börjar med ett gratis brief/skissmöte online där du berättar om din idé och manus, och jag skissar samtidigt på min skärm som du kan se på din skärm. Vi bollar lösningar och tar snabbt fram skisser som visar din idé på bästa sätt. Det är kreativt och effektivt - som att sitta i samma rum (jag sitter i England).

Efter mötet får du offert. Du kan se bilder och prisexempel här på sidan.

Min videon visar hur ett skissmöte går till och du kan läsa mer om "Hur jag brukar jobba" längre ner.
sketch meetings

My minimum fee for a job is and all prices on this page are for guidance only.

Simple images like close-ups cost less, detailed wide shots cost more.

I charge less for feature films, game cinematics and game design sketches.

For Swedish companies I charge in SEK, please select the Swedish flag or SEK as currency at the top of this page.

Mail me and I'll get back to you asap:

Mitt lägsta arvode för ett uppdrag är kr och alla priser här på sidan är endast exempel.

Enkla bilder som närbilder kostar lite mindre, detaljerade helbilder kostar lite mer.

Arvodet är lägre för långfilm, spelcinematics och speldesign.

Maila så svarar jag på en gång:  

Rough sketch:  Grov skiss: 
kr
/ image
/ bild
Clean line:  Renritad linjebild: 
kr
/ image
/ bild
Shading:  Skuggad: 
kr
/ image
/ bild
Color:  Färg: 
kr
/ image
/ bild
Key visual:  Key visual/annons: 
kr
/ image
/ bild
Animatic:  Animatic: 
kr
+ cost of images
+ bildkostnad
All images and projects  Alla bilder och projekt  next arrow
Explainer / corporate video:  Explainer / företagsfilm: 
kr
and up
och uppåt
Illustration & Concept art Illustration & Koncept
How I work
Hur jag brukar jobba
Everyone who tries it loves it. It's super easy, convenient, and the fastest, most fun way to create great images of your idea. Together.

The meeting is free, but if you want the rough sketches after the meeting they cost about each. Simple ones cost less, and detailed ones cost slightly more.

My minimum fee for a job is

Alla som provar på skissmöten älskar det. Det är enkelt, snabbt, kreativt, och det roligaste sättet att ta fram bilder. Tillsammans.

Mötet är gratis, men om du vill ha de grova skisserna kostar de ca kr styck. Enkla bilder är billigare och detaljerade lite dyrare.

Mitt lägsta arvode för ett uppdrag är kr


How it works
I mail you a link ta a web meeting so we can say "Hello". I share my screen and you tell me what you want to see. I start drawing on my screen which you can see on yours. We work together to find great ways to visualize your idea.

We're "in the same room" together which avoids misunderstanding and delays that may happen when people read scripts separately, we all 'see' things slighly differently. We work really fast, producing 10+ sketches per hour, and we can change anything and everything until it feels just right.

Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so. Please send it a few days ahead, so we can time to reach an agreement before start.


My quote
After our meeting I'll give you a quote for the images, whether it's just the sketches or Line, Shaded or Color storyboards. You can read more about my pricing under Storyboard prices.

For Swedish companies I charge in SEK. Please select SEK as currency at the top of this page.

If the quote is approved I mail the rough sketches to you for comments, and we can continue the Storyboard process.

Så här går det till
Jag mejlar en länk till ett webbmöte så vi kan säga "hej". Jag delar min skärm och du berättar vad du vill se. Jag skissar på min skärm som du kan se på din. Vi bollar idéer och tar fram skisser tillsammans som visar din idé på bästa sätt.

Då vi sitter i "samma rum" tillsammans så undviker vi missförstånd och fördröjning som kan uppstå när man läser brief eller manus på mejl och ser olika saker. Vi gör rätt från början helt enkelt, jobbar snabbt och kreativt och skissar nya och skissar om bilder tills allt känns rätt. Vi brukar hinna med ca 10+ grova skisser per timme.

Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA går det bra. Maila gärna det ett par dagar i förväg så vi har tid att komma överens innan start.


Min offert
Efter mötet får du en offert för bilderna, om du bara vill ha de grova skisserna eller renritade linjebilder, skuggade eller färg. För Svenska företag är arvodet i SEK. Läs mer om priser under storyboardpriser.

När offerten är godkänd skickar jag de grova skisserna direkt, så du kan kommentera, och vi går vidare med storyboardprocessen, om du vill ta skisserna till nästa steg.
Rough sketch
Grov skiss
kr
Clean line
Renritad linjebild
kr
Shaded
Skuggad
kr
Color
Färg
kr
Key visual
kr


These prices are for guidance only. I will give you quote after our sketch meeting . My minimum fee for a job is .

Simple images cost less, like close-ups or a version of a previous image with a small change.
Detailed images cost more, like wide shots with multiple people or backgrounds.

Time for changes are included, depending on the total:
 • includes 30 minutes of changes
 • includes 1 hour
 • includes 1.5hrs
 • etc.
Additional changes cost /hour. I check with you first, then work for up to 2 hours. If we need more time I check with you again.

If your total spend is more than I'll offer a discount.

If my quote is approved I email the rough sketches to you for comments, and we continue the process.


Invoicing
I work from my home office in the UK and invoice through my UK company PIXOco Ltd. I quote in your currency (SEK for Swedish companies) but the invoice will be in GBP, since my bank only accepts GBP payments, and I use the monthly exchange rate from the UK government to match my quote.

For UK companies I add 20% VAT. For companies outside the UK I don't add VAT, as it's considered export. I will explain more in my quote.

Payment is due within 30 days.


Copyright
I retain the copyright for all my work, but on payment, the copyright to use the images for internal presentation is automatically transferred to you. If you want to buy a different copyright, let me know.


Publishing
I retain the right to publish my work 1 year from delivery, unless we agree otherwise.


Dessa priser endast exempel. Efter vårt skissmöte får du en skräddarsydd offert. Mitt minimum-arvode för ett uppdrag är kr.

Enkla bilder är billigare, som närbilder eller varianter av tidigare bild.
Detaljerade bilder kostar mer, som helbilder med många personer och bakgrunder.

Tid för justeringar / korr ingår i arvodet:
 • För kr ingår 30 minuter korrtid
 • För kr ingår 1 timme korrtid
 • För kr ingår 1.5 timmar korrtid
 • osv.
Övrig korrtid går på kr/timme. Jag kollar med dig innan jag fortsätter och jobbar bara upp till 2 timmar. Om det behövs mer tid hör jag med dig igen.

Om arvodet är över kr så erbjuder jag rabatt.


Fakturering
Jag jobbar från mitt kontor i Storbritannien och fakturerar via mitt Brittiska företag PIXOco Ltd. Jag ger offert i SEK men fakturan ställs sen ut i GBP, och använder Brittiska statens växlingskurs för månaden för att matcha min offert.

Jag lägger inte på moms då mina tjänster är export, det gör ni istället i er momsdeklaration kallat "reverse charges". Och betalning sker inom 30 dagar. Jag berättar mer i min offert.


Copyright
Jag behåller all copyright för mina verk, men i och med betalning överförs rätten att använda dem för intern presentation automatiskt till er. Om ni vill köpa ett annat copyright är det bara att höra av er.


Publicering
Jag behåller rätten att visa bilderna efter 1 år, om vi inte kommit överens om annat.
1. Sketch meeting
We start with a free sketch meeting where you tell me about your idea and we sketch together.


2. My quote
After the meeting I will mail you a quote.

If the quote is approved I email the rough sketches.

You can comment by mail, give me a call or we can take a feedback meeting. I make the changes and send you new versions.


3. Line Drawings
Approved sketches are cleaned up, turning them into Line drawings, and I mail to you for comments and make changes until you're happy.


4. Shading or Color
I move onto shading or coloring and mail these for comments until you're happy.
1. Skissmöte
Vi börjar med ett gratis skissmöte där du berättar om din idé och vi skissar tillsammans.


2. Min offert
Efter mötet får du en offert.

När offerten är godkänd mailar jag de grova skisserna så du kan kommentera, antingen mejl, telefon eller i ett webmöte. Jag justerar och skickar nya versioner.


3. Linjebilder
Jag ritar rent godkända skisser som linjebilder och mailar igen för kommentarer tills du är nöjd.


4. Skuggning eller färg
Jag skuggar eller färglägger och mailar igen tills du är nöjd.
An animatic is great because:
 • it let's you create, see, hear and experience what the final film might look like
 • it's easy to show colleagues for their comments, and to your client for their input and buy in, so everyone feels involved from the start
 • we go from the first sketches, when it's easy, quick and cheap to make changes
 • all the way to the final color version, which is useful to test the film on consumers and hear their opinions
 • it's also useful for planning the production and the production itself, because you can show the crew and everyone involved your vision, so everyone's on board and know what you're going to create

The process I have developed over many years means that we work together every step on the way to create it. I sketch with you to visualize your idea, and as it grows into an animatic and add sound and animation, you comment and I make changes.

I send you a new version with clean lines, allowing for more comments and changes, and then a final color version, for final tweaks until you're happy.

This means we're very efficient and don't start making an animatic with finished color drawings, because then there's much greater risk that you won't actually have the images you want and need, maybe you want new onese, or have to throw some out, or make changes in them, or want to add animation? At this point it will be expensive and time consuming to "reverse engineer" the images to fit into an animatic. It won't be as good as it could have been, or as cheap, if we had built the animatic with my process, step by step, together. I'll explain more below.


Pricing
A 30 second animatic costs about + the cost of the images. I'll give you a quote once I know more about what you would like.

This includes 4 hours of work to create the first sketch animatic, add VO, music (that you provide), sound effects, revisions and updating it when we have clean images and again with color images, and final VO (from you). Read more below.


Process

1. Free sketch meeting
We start with a free online sketch meeting and sketch together. This is when the idea really takes shape.

It's important that you've timed your script ahead of the meeting, so you're happy with the length and we don't draw more than fit into the final film.

This does not count towards the time included for the animatic, but counts as part of creating the images.

Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so. Please send it a few days ahead, so we can time to reach an agreement before start.


2. My quote
After the meeting I'll give you a quote. If your total spend is more than , I'll offer a discount

If my quote is approved I email the sketches to you for comments and make any changes you want.

When the sketches are approved I put them into a first sketch-animatic.


3. Sketch animatic
I put the sketches into a film to any voice-over or music you provide, and add important sound effects and animate parts that feel like they add to the experience (simple animations, like motion graphics). If you don't have your voice-over yet I can add my own, that will be replaced by the real one later.

I share this animatic with you and even at this early stage you get a feel for where things are heading, and it's really fast and easy to make changes. You comment and I make changes.


4. Line animatic
Once the sketch-animatic feels good I clean up the images and send a new version. We make further adjustments.

When I get your voice-over and music I'll send you a new version.


5. Color animatic
I color in the images and we make final changes until you're happy - and we're done.


Additional changes
If the 4 hours are spent, I check with you if we should continue at /hour and only work up to 2 hours. If we need more time I check with you again.


Invoicing
I work from my home office in the UK and invoice through my UK company PIXOco Ltd. I quote in your currency (SEK for Swedish companies) but the invoice will be in GBP, since my bank only accepts GBP payments, and I use the monthly exchange rate from the UK government to match my quote.

For UK companies I add 20% VAT. For companies outside the UK I don't add VAT, as it's considered export. I will explain more in my quote.

Payment is due within 30 days.


Copyright
I retain the copyright for my work, but upon payment, the right to use the images for internal presentation is automatically transferred to you. If you want to buy a different copyright, let me know.


Publishing
I retain the right to publish the images and animatic 1 year from delivery, unless we agree otherwise.
En animatic är ett fantastiskt verktyg på så många sätt:
 • den låter dig skapa, se, höra och uppleva hur din film kan bli
 • den är lätt att visa för kollegor och få höra deras kommentarer, och även kund, så de känner sig delaktiga från start
 • ni är med från första skisserna då det är lätt, snabbt och billigt att ändra på saker
 • ända fram till den färdiga färg-versionen, som kan användas för att testa filmen på konsumenter och höra vad de tycker
 • och är väldigt användbar för planering av produktionen och själva produktionen, då du kan visa aniamticen för alla i filmteamet så de är med på banan och delar din vision

Processen jag har utvecklat genom åren betyder att vi skapar den tillsammans, steg för steg. Jag skissar med dig för att visualisera din idé, och den växer till en animatic med ljud och rörelse, så du kan kommentera och jag justerar.

Sen får du en ny version med renritade linjer, så du kan kommentera och jag justerar, och sen kommer färgversionen, och vi gör finjusteringar tills allt känns klart.

Det här betyder att vi är väldigt effektiva, och börjar inte med färdiga färgbilder som ska sättas ihop till en animatic, för då är det mycket större risk att du inser att du vill ha nya bilder, eller ta bort några, eller animera några, och då är det dyrt och tar tid för att få ihop en animatic som fungerar. Det är inte lika enkelt, billigt och snabbt som om vi använt min process, steg för steg, tillsammans, som jag berättar mer om lite längre ner.


Kostnad
En 30 sekunders animatic kostar ca kr + kostnad för bilderna. Men du får en skräddarsydd offert när jag vet mer om vad du vill ha.

I arvodet ingår 4 timmar arbete med att skapa en skiss-animatic av skisserna, lägga på VO, musik (som ni bifogar), ljudeffekter, korr, och uppdatera animaticen när vi har renritade linbjebilder, färgbilder, och färdig VO (som ni bifogar). Läs mer under punkt 3 här nedanför.


Process

1. Skissmöte
Vi ses i ett skissmöte där du berättar om din idé och läser manuset, så skissar vi tillsammans.

Innan mötet skulle jag rekommendera att du tar tid på manuset (när du läser det) så du vet att det är rätt längd och vi inte skissar fler bilder än som får plats i den färdiga filmen.

Skissmötet räknas inte som en del av tiden som ingår i animaticen, utan som skapandet av bilderna.

Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA går det bra. Maila gärna det ett par dagar i förväg så vi har tid att komma överens innan start.


2. Offert
Efter mötet får du offert. Om arvodet överstiger kr ger jag rabatt.

När offerten är godkänd mailar jag skisserna till dig så du kan kommentera.

När skisserna är godkända sätter jag ihop dem i en första animatic.


3. Skiss-animatic
Jag skapar en första skiss-animatic av skisserna, till din dialog eller musik, och lägger till viktiga ljudeffekter och animationer som bidrar till upplevelsen (enkla animationer som i motion graphics). Om du inte har dialog inspelad än så kan jag göra min egen "slask"-inspelning, som byts ut mot den riktiga dialogen sen när du har den.

Jag delar filmen med dig, och redan i det här steget får man en bra känsla för hur bilderna fungerar i ett flöde, och det är superenkelt att justera och ändra på saker, då det fortfarande bara är skisser. Du kommenterar och jag justerar.


4. Renritad animatic
När skiss-animaticen känns bra så ritar jag rent bilderna och skickar ny version.

Du kommenterar, jag justerar och skickar ny version.

När jag får din dialog och musik så uppdaterar jag den igen.


5. Färg-animatic
Jag färglägger och vi gör finjusteringar till du är nöjd.


Justeringar / korr
Om de 4 timmarna går åt så hör jag med dig om vi ska fortsätta på löpande timarvodet kr och jobbar bara upp till 2 timmar. Om det behövs mer tid hör jag med dig igen.


Fakturering
Jag jobbar från mitt kontor i Storbritannien och fakturerar via mitt Brittiska företag PIXOco Ltd. Jag ger offert i SEK men fakturan ställs sen ut i GBP, och använder Brittiska statens växlingskurs för månaden för att matcha min offert.

Jag lägger inte på moms då mina tjänster är export, det gör ni istället i er momsdeklaration kallat "reverse charges". Och betalning sker inom 30 dagar. Jag berättar mer i min offert.


Copyright
Jag behåller all copyright till mina verk, men i och med betalning förs rätten att använda dem för intern presentation automatiskt över till er. Om ni vill köpa ett annat copyright är det bara att höra av er.


Publicering
Jag behåller rätten att visa bilderna och animaticen efter 1 år, om vi inte kommit överens om annat.
If you have a message you'd like to "show" to clients and co-workers, an explainer video or corporate video is a great and affordable way, being both informing and entertaing.

Instead of them having to read a lot of text they can press "play" and watch an animation instead, full of movement, sound and comedy, in a simple style. A lot more entertaining than looking at a "static" illustration as well.

I've made animations for all kinds of clients and messages, like these.

Tell me what you want to show!

tv commercial
tv commercial

See more animations on this page.


Pricing
A 30 second "slideshow" animation (still images fading in/out) costs around and up, and includes:
 • a sketch meeting where we visualize your idea
 • a handful of cleaned up line drawings
 • made into a slideshow-like film
 • adding sound
  • Voice-over (which you provide)
  • music and sound effects, which you can provide or I can find suitable ones online for free (with attribution/credits)
 • 2 hours of changes. Additional changes cost /hour. I check with you if this is ok, and work for up to 2 hours. If we need more time I check with you again.
 • full copyright, which means you can use the animation and illustrations freely, for all time, in all media, globally, without paying me any royalties or other fees.
This cost increases if:
 • you want more images
 • the animation is longer
 • you want it in color
 • you want animation/moving parts in the images, like speech bubbles or have a hand "draw" the illustrations


Process

1. Free sketch meeting
We start with a free online sketch meeting and sketch together. This is when the idea really takes shape.

It's important that you've timed your script ahead of the meeting, so you're happy with the length and we don't draw more than fit into the final film.

Confidentiality
I keep all our communication strictly confidential, but if you want me to sign an NDA before we start I'm happy to do so. Please send it a few days ahead, so we can time to reach an agreement before start.


2. My quote
After our meeting I will give you a quote. We can start aiming for the simplest type of animation, a "slideshow", still images fading in and out over music or VO.

If your total spend is more than , ask me for a discount.

At a later stage you can decide if you want to add motion, animation, a hand that draws the images or color them in. Then I'll give you an updated quote for that cost.

If my quote is approved I email the sketches to you for comments and make any changes you want.

When the sketches are approved I put them into a sketch-animatic.


3. Sketch animation
I put the sketches into a film to voice-over or music you provide, and add important sound effects and animate parts that feel like they add to the experience (simple animations, like motion graphics). If you don't have your voice-over yet I can add my own, which will be replaced by the real one later.

I share this animatic with you and even at this early stage you get a feel for where things are heading, and it's really fast and easy to make changes. You comment and I make changes.


4. Line version
Once this sketch-animation feels good I clean up the images and send a new version. We make further adjustments and you deliver the real voice-over and/or music. I update the animatic and send to you again.


5. Final version
If you choose to color the images I do that, and we make any final tweaks until you're happy with the animation.


Invoicing
I work from my home office in the UK and invoice through my UK company PIXOco Ltd. I quote in your currency (SEK for Swedish companies) but the invoice will be in GBP, since my bank only accepts GBP payments, and I use the monthly exchange rate from the UK government to match my quote.

For UK companies I add 20% VAT. For companies outside the UK I don't add VAT, as it's considered export. I will explain more in my quote.

Payment is due within 30 days.


Copyright
Full copyright is included for the animation and images, which means you can use the animation and illustrations freely, for all time, in all media, globally, without paying me any royalties or other fees.


Credits
At the end of the animation I want to be credited in a line saying "Animation by Mårten Lundsten | pixoco.com", letting people know who made it. Other people involved in the production should also be listed, script, voice-over, direction, etc.


Publishing
I retain the right to publish my work 1 year from delivery, unless we agree otherwise.
Om du har ett budskap du vill "visa upp" för kunder eller medarbetare, så är en explainer video eller företagsfilm ett superbra och billigt sätt att föra fram det på ett underhållande och intressant sätt.

Istället för att läsa en massa text så kan de istället trycka på "play" och presenteras med en animation full av rörelse och humor, i en enkel stil. Och det går förstås att förklara och visa saker på ett helt annat sätt än med "statiska" illustrationer.

Jag har gjort animationer till alla möjliga kunder och budskap, som de här.

Hör av dig och berätta vad du vill visa!

tv commercial
tv commercial

Se fler animationer på den här sidan.


Kostnad
30 sekunders "slideshow"-animation (linjebilder som tonar in och ut) kostar ca kr och uppåt. I det ingår:
 • ett skissmöte där vi visualiserar din idé
 • en handfull renritade linjebilder
 • inlagda i en slideshow-liknande film
 • ljudläggning
  • Voice-over (som du bifogar)
  • musik och ljudeffekter, som du bifogar eller så kan jag hitta passande musik gratis på webben (vilket kräver attribuering/credits)
 • 2 timmar korrtid. Övrig korrtid går på löpande timarvodet kr, och jag jobbar bara upp till 2 timmar åt gången, och tar förstås bara betalt för tiden jag jobbar. Om timmen går åt så återkommer jag och hör om vi ska fortsätta 1 timme till.
 • fullt copyright ingår för animationen och illustrationerna, så du fritt kan använda dem globalt, i alla medier, för all framtid, utan att betala mig royalties eller andra arvoden.
Kostnad tillkommer om:
 • du vill ha fler bilder
 • filmen är längre
 • du vill ha den färglagd
 • du vill animera den, dvs rörlig grafik som pratubblor etc., eller ha en hand som "ritar fram" illustrationerna


Process

1. Skissmöte
Vi ses i ett skissmöte där du berättar om din idé och läser manuset, så skissar vi tillsammans.

Innan mötet skulle jag rekommendera att du tar tid på manuset (när du läser det) så du vet att det är rätt längd och vi inte skissar fler bilder än som får plats i den färdiga filmen.

Sekretess
All information om ett projekt håller jag hemlig, men om du vill att jag skriver på ett Sekretessavtal/NDA går det bra. Maila gärna det ett par dagar i förväg så vi har tid att komma överens innan start.


2. Offert
Efter mötet får du offert. Vi kan börja med att sikta på den enklaste och billigaste typen av animation, en "slideshow", där bilderna helt enkelt tonar in och ut till musik eller berättarröst.

Om arvodet överstiger kr ger jag rabatt.

Om du sen vill lägga till animation i bilderna, eller en hand som ritar dem, eller färgläggning, så får du uppdaterad offert för vad det skulle kosta.

När offerten är godkänd mailar jag skisserna till dig så du kan kommentera och jag justerar.

När skisserna är godkända sätter jag ihop dem i en första animatic.


3. Skissanimation
Jag skapar en första skissanimation av skisserna, till din dialog eller musik, och lägger till viktiga ljudeffekter och animationer som bidrar till upplevelsen (enkla animationer som i motion graphics). Om du inte har dialog inspelad än så kan jag göra min egen "slask"-inspelning, som byts ut mot den riktiga dialogen sen när du har den.

Jag delar filmen med dig, och redan i det här steget får man en bra känsla för hur bilderna fungerar i ett flöde, och det är superenkelt att justera och ändra på saker, då det fortfarande bara är skisser. Du kommenterar och jag justerar.


4. Linjeversion
När skissanimationen känns bra så ritar jag rent bilderna och skickar ny version för kommentarer. Vi justerar saker och du levererar den slutliga musiken och/eller voice-over. Jag uppdaterar animaticen och mailar till dig igen.


5. Färgversion
Om du väljer färgläggning så gör jag det och skickar ny version. Vi gör finjusteringar tills du är nöjd.


Fakturering
Jag jobbar från mitt kontor i Storbritannien och fakturerar via mitt Brittiska företag PIXOco Ltd. Jag ger offert i SEK men fakturan ställs sen ut i GBP, och använder Brittiska statens växlingskurs för månaden för att matcha min offert.

Jag lägger inte på moms då mina tjänster är export, det gör ni istället i er momsdeklaration kallat "reverse charges". Och betalning sker inom 30 dagar. Jag berättar mer i min offert.


Copyright
Fullt copyright ingår för animationen och illustrationerna, så du fritt kan använda dem globalt, i alla medier, för all framtid, utan att betala mig royalties eller andra arvoden.


Attribuering/credits
I slutet på animationen vill jag stå med i en enkel rad längst ner, där det står "Animation by Mårten Lundsten | pixoco.com", så man kan se vem som gjorde den. Övriga personer som deltagit borde också stå med, till exempel manus, röst, regi, etc.


Publicering
Jag behåller även rätten att visa bilderna efter 1 år, om vi inte kommit överens om annat.
Get in touch and tell me what you would like and I'll give you a quote.
Hör av dig och berätta vad du vill ha så får du offert.
Clients & Brands
Kunder
forsman bodenfors
nordddb
åkestam holst
tbwa
king
anr bbdo
garbergs
klarna
loka
tele2
unionen
tui
tre
arla
clasohlson
amf pension
kahlua
svenska spel
postnord
scandic
gevalia
izettle
spotify
lantmannen
synoptik
husqvarna
alvedon
telenor
max hamburgare
storytel
subway
volvo
intersport
liseberg
stendahls
tiora
sector alarm
froosh
trygg hansa
balder
aj produkter
giants and toys
zoegas
boxer
le bureau
arbetsförmedlingen
kungsängen
garant
sj
breel
cpb
weclom
betsson
makeriet
kristianstad
colony
oddway
avalanche
malaco
glidden
livat
brand union
bds
tre vänner
also starring
rcc
nfs
sparkvision
freia
sbu
raid
starbreeze
rage